STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
2Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
3Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
4Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
5Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
6Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
7Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
8HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao... 2511/HD-CHK23/06/2016 .pdf
9QĐ Ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá... 1277/QĐ-CHK25/07/201625/07/2016.pdf
10QĐ V/v ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm... 663/QĐ-CHK27/04/201601/05/2016.pdf
11QĐ Ban hành Sổ tay HD hành khách đi tàu bay331/QĐ-CHK10/03/201610/03/2016.pdf
12NĐ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các... 68/2015/NĐ-CP28/08/201515/10/2015.pdf
13Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .pdf
14NĐ Quy định về Nhà chức trách hàng không66/2015/NĐ-CP12/08/201501/10/2015.pdf
15TT Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không... 36/2015/TT-BGTVT24/07/201501/10/2015.pdf
16TT Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn... 14/2015/TT-BGTVT24/04/201501/07/2015.pdf
17Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .doc
18Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật hàng... 61/2014/QH1329/12/201401/07/2015.pdf
19TT Quy định về phương thức liên lạc không - địa... 44/2014/TT-BGTVT30/09/201401/12/2014.pdf
20QĐ Ban hành Sổ tay HD giám sát an toàn khai... 973/QĐ-CHK27/06/201427/06/2014.docx
21TT Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14... 14/2014/TT-BGTVT12/05/201401/07/2014.pdf
22QĐ Ban hành HD việc lập Tài liệu khai thác cảng... 6103/QĐ-CHK17/12/201317/12/2013.pdf
23QĐ V/v Ban hành HD đo hệ số ma sát mặt... 5002/QĐ-CHK13/10/201113/10/2011.docx
24TT Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không... 30/2012/TT-BGTVT01/08/201215/09/2012.doc
25TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
26NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
27TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
28TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
29NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
30TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng