STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
2Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành... 2441/QĐ-BGTVT 28/12/202028/01/2021.pdf
3Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện... 5244/CT-CHK 01/12/202001/12/2020.PDF
4Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công... 5225/CT-CHK 30/11/202030/11/2020.PDF
5Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết... 5124/TB-CHK 23/11/202023/01/2021.PDF
6Về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong... 2074/QĐ-CHK 02/11/202002/11/2020.PDF
7Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối... 2001/QĐ-CHK 22/10/202022/10/2020.PDF
8Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung... 1969/QĐ-BGTVT23/10/202015/11/2020.pdf
9Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với... 1711/CĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
10Quyết định Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng... 2007/QĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
11 Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT... 19/VBHN-BGTVT 14/12/202014/12/2020.pdf
12Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số... 30/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/01/2021.pdf
13Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư... 28/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/12/2020.pdf
14Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi... 148/2020/NĐ-CP 18/12/202008/02/2021.doc
15Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,... 5369/CT-CHK08/12/202008/12/2020.PDF
16Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của... 1120/QĐ-CHK03/07/202003/07/2020.PDF
17Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc... 969/QĐ-TTg07/07/202007/07/2020.pdf
18Chỉ thị Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa... 3594/CT-CHK24/08/202024/08/2020.PDF
19Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của... 97/2020/NĐ-CP26/08/202015/10/2020.pdf
20Công bố tiêu chuẩn cơ sở 28/2020/CHK " Tiêu chuẩn về... 1545/QĐ-CHK27/08/202027/08/2020.pdf
21Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch... 19/2020/TT-BGTVT01/09/202020/10/2020.pdf
22Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát khí... 22/2020/TT-BGTVT28/09/202001/01/2021.pdf
23Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của một... TT/21/2020/TT-BGTVT28/09/202015/11/2020.pdf
24Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành... 17/2019/TT-BGTVT03/05/201901/07/2019.pdf
25Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 27/2019/TT-BTC14/05/201901/07/2019.pdf
26Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
27Văn bản hợp nhất các Thông tư chi tiết quy định... 18/VBHN-BGTVT29/12/201705/01/2018.doc
28Quyết định ban hành khung giá, mức giá một số dịch... 2345/QĐ-BGTVT08/08/201701/10/2017.pdf
29Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
30Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo... 10/2018/TT-BGTVT14/03/201814/03/2018.pdf
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng