STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Nghị định số 20/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều... Nghị định số 20/2024/NĐ-CP 23/02/202410/04/2024.pdf
2Nghị định số 29/2024/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn chức danh công... Nghị định số 29/2024/NĐ-CP 06/03/202401/05/2024.pdf
3Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều... Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 27/02/202427/02/2024.pdf
4Nghị định số 15/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều... Nghị định số 15/2024/NĐ-CP 16/02/202416/02/2024.pdf
5Nghị định số 03/2024/NĐ-CP Quy định về cơ quan thực hiện... Nghị định số 03/2024/NĐ-CP 11/01/202401/03/2024.pdf
6Thông tư 01/2024/TT-BNV Quy định biện pháp thi hành Luật Thi... Thông tư 01/2024/TT-BNV24/02/202415/04/2024.pdf
7Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông... Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT15/02/202415/02/2024.pdf
8Thông tư 52/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của... Thông tư 52/2023/TT-BGTVT 31/12/202315/02/2024.pdf
9Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT 29/12/202315/02/2024.pdf
10Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số... 92/2023/NĐ-CP19/12/202319/12/2023.pdf
11Thông tư số 34/2023//TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số... 34/2023//TT-BGTVT30/11/202301/03/2024.pdf
12Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung... 85/2023/NĐ-CP07/12/202307/12/2023.pdf
13Thông tư số 17/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban... 17/2023/TT-BNV29/11/202315/01/2024.pdf
14Luật số 30/2023/QH15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an... 30/2023/QH1528/11/202301/07/2024.pdf
15Luật số 26/2023/QH15 Luật Căn cước26/2023/QH1527/11/202301/07/2024.pdf
16Nghị định số 81/2023/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ,... số 81/2023/NĐ-CP 27/11/202301/12/2023.pdf
17Thông tư số 31/2023//TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông... 31/2023//TT-BGTVT08/11/202301/01/2024.pdf
18Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 55/VBHN-BGTVT03/11/202303/11/2023.pdf
19Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 54/VBHN-BGTVT 03/11/202303/11/2023.pdf
20Văn bản hợp nhất số 53/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 53/VBHN-BGTVT03/11/202303/11/2023.pdf
21Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ... 25/2023/QĐ-TTg03/10/202320/11/2023.pdf
22Thông tư số 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một... 28/2023/TT-BGTVT29/09/202329/09/2023.pdf
23Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định... 73/2023/NĐ-CP29/09/202329/09/2023.pdf
24Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức... 72/2023/NĐ-CP26/09/202310/11/2023.pdf
25Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 71/2023/NĐ-CP20/09/202320/09/2023.pdf
26Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 69/2023/NĐ-CP23/09/202323/10/2023.pdf
27Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của... 64/2023/NĐ-CP23/08/202323/08/2023.pdf
28Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ... 13/2023/TT-BGTVT31/08/202313/10/2023.pdf
29Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 về xây dựng và thực hiện... 61/2023/NĐ-CP16/08/202316/08/2023.pdf
30Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một... 59/2023/NĐ-CP14/08/202315/08/2023.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động