STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
91TT Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không... 36/2015/TT-BGTVT24/07/201501/10/2015.pdf
92TT Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn... 14/2015/TT-BGTVT24/04/201501/07/2015.pdf
93Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .doc
94Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật hàng... 61/2014/QH1329/12/201401/07/2015.pdf
95TT Quy định về phương thức liên lạc không - địa... 44/2014/TT-BGTVT30/09/201401/12/2014.pdf
96QĐ Ban hành Sổ tay HD giám sát an toàn khai... 973/QĐ-CHK27/06/201427/06/2014.docx
97TT Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14... 14/2014/TT-BGTVT12/05/201401/07/2014.pdf
98QĐ Ban hành HD việc lập Tài liệu khai thác cảng... 6103/QĐ-CHK17/12/201317/12/2013.pdf
99QĐ V/v Ban hành HD đo hệ số ma sát mặt... 5002/QĐ-CHK13/10/201113/10/2011.docx
100TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
101NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
102TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
103TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
104NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
105TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
106TT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng... 16/2010/TT-BGTVT30/06/2010 .doc
107TT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt... 26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 .doc
108NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
109QĐ Ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”32/2007/QĐ-BGTVT  .doc
110QĐ Ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không... 26/2007/QĐ-BGTVT23/05/2007 .doc
111QĐ Ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không21/2007/QĐ-BGTVT06/04/2007 .doc
112NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
113QĐ Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám... 14/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
114QĐ Về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều... 13/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
115QĐ về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong... 10/2007/QĐ-BGTVT27/02/2007 .doc
116NĐ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân... 75/2007/NĐ-CP 09/05/2007 .doc
117NĐ về quản lý hoạt động bay94/2007/NĐ-CP04/01/2007 .doc
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng