STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
31Thông tư 51/2022/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của... 51.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
32Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng... 06/2023/NĐ-CP21/02/202310/04/2023.pdf
33Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn... 34.2022/TT-BGTVT22/12/202201/06/2023.pdf
34Thông tư 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu10.2022/TT-BNV19/12/202215/02/2023.pdf
35Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại... 111/2022/NĐ-CP30/12/202222/02/2023.pdf
36Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp... 25.2022/TT-BLĐTBXH03/11/202201/04/2023.pdf
37Quyết định số 372/QĐ-CHK Ban hành hướng dẫn tạm thời về... 372/QĐ-BGTVT24/03/202224/03/2022.doc
38Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định... 09/VBHN-BGTVT23/03/2022 .doc
39Quyết định số 539/QĐ-CHK Ban hành sổ tay hướng dẫn kiểm... 539/QĐ-CHK22/03/202222/03/2022.doc
40Văn bản hợp nhất 01/VBHN thông tư quy định chi tiết... 01/VBHN-BGTVT04/02/202115/03/2021.doc
41Quyết định 959 ban hành danh mục vật phẩm nguy hiểm... 959/QĐ-CHK07/05/202107/05/2021.pdf
42Nghị định 05/2021/CP chính phủ về quản lý, khai thác cảng... 25/01/202110/03/2021.pdf
43Nghị quyết chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao... 116/NQ-CP24/09/202124/09/2021.pdf
44Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
45Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành... 2441/QĐ-BGTVT 28/12/202028/01/2021.pdf
46Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện... 5244/CT-CHK 01/12/202001/12/2020.PDF
47Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công... 5225/CT-CHK 30/11/202030/11/2020.PDF
48Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết... 5124/TB-CHK 23/11/202023/01/2021.PDF
49Về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong... 2074/QĐ-CHK 02/11/202002/11/2020.PDF
50Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối... 2001/QĐ-CHK 22/10/202022/10/2020.PDF
51Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung... 1969/QĐ-BGTVT23/10/202015/11/2020.pdf
52Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với... 1711/CĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
53Quyết định Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng... 2007/QĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
54 Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT... 19/VBHN-BGTVT 14/12/202014/12/2020.pdf
55Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số... 30/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/01/2021.pdf
56Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư... 28/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/12/2020.pdf
57Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi... 148/2020/NĐ-CP 18/12/202008/02/2021.doc
58Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,... 5369/CT-CHK08/12/202008/12/2020.PDF
59Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của... 1120/QĐ-CHK03/07/202003/07/2020.PDF
60Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc... 969/QĐ-TTg07/07/202007/07/2020.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng