HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về thẩm quyền và trình tự giải quyết việc nghỉ hằng năm,nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương,

Ngày ban hành: 23/06/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.04 MB

Tải về:

Lượt xem: 17.984

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... 43/2017/TT-BGTVT16/11/201715/01/2018.pdf
2Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 45/2017/TT-BGTVT17/11/201715/01/2018.pdf
3Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
4Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
5Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
6Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
7Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
8Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
9Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
10HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao... 2511/HD-CHK23/06/2016 .pdf
11TT Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không... 30/2012/TT-BGTVT01/08/201215/09/2012.doc
12TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
13NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
14TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
15TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
16NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
17TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
18TT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng... 16/2010/TT-BGTVT30/06/2010 .doc
19TT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt... 26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 .doc
20NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
21QĐ Ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”32/2007/QĐ-BGTVT  .doc
22QĐ Ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không... 26/2007/QĐ-BGTVT23/05/2007 .doc
23QĐ Ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không21/2007/QĐ-BGTVT06/04/2007 .doc
24NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
25QĐ Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám... 14/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
26QĐ Về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều... 13/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
27QĐ về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong... 10/2007/QĐ-BGTVT27/02/2007 .doc
28NĐ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân... 75/2007/NĐ-CP 09/05/2007 .doc
29NĐ về quản lý hoạt động bay94/2007/NĐ-CP04/01/2007 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng