HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về thẩm quyền và trình tự giải quyết việc nghỉ hằng năm,nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương,

Ngày ban hành: 23/06/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.04 MB

Tải về:

Lượt xem: 22.287

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của... 1120/QĐ-CHK03/07/202003/07/2020.PDF
2Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc... 969/QĐ-TTg07/07/202007/07/2020.pdf
3Chỉ thị Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa... 3594/CT-CHK24/08/202024/08/2020.PDF
4Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của... 97/2020/NĐ-CP26/08/202015/10/2020.pdf
5Công bố tiêu chuẩn cơ sở 28/2020/CHK " Tiêu chuẩn về... 1545/QĐ-CHK27/08/202027/08/2020.pdf
6Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch... 19/2020/TT-BGTVT01/09/202020/10/2020.pdf
7Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát khí... 22/2020/TT-BGTVT28/09/202001/01/2021.pdf
8Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của một... TT/21/2020/TT-BGTVT28/09/202015/11/2020.pdf
9Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành... 17/2019/TT-BGTVT03/05/201901/07/2019.pdf
10Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 27/2019/TT-BTC14/05/201901/07/2019.pdf
11Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
12Quyết định ban hành khung giá, mức giá một số dịch... 2345/QĐ-BGTVT08/08/201701/10/2017.pdf
13Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
14Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo... 10/2018/TT-BGTVT14/03/201814/03/2018.pdf
15Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... 43/2017/TT-BGTVT16/11/201715/01/2018.pdf
16Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 45/2017/TT-BGTVT17/11/201715/01/2018.pdf
17Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
18Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
19Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
20Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
21Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
22Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
23Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
24HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao... 2511/HD-CHK23/06/2016 .pdf
25TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
26NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
27TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
28TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
29NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
30TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng