HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về thẩm quyền và trình tự giải quyết việc nghỉ hằng năm,nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương,

Ngày ban hành: 23/06/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.04 MB

Tải về:

Lượt xem: 20.172

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
2Quyết định ban hành khung giá, mức giá một số dịch... 2345/QĐ-BGTVT08/08/201701/10/2017.pdf
3Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
4Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo... 10/2018/TT-BGTVT14/03/201814/03/2018.pdf
5Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... 43/2017/TT-BGTVT16/11/201715/01/2018.pdf
6Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 45/2017/TT-BGTVT17/11/201715/01/2018.pdf
7Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
8Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
9Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
10Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
11Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
12Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
13Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
14HD Thực hiện QĐ 527/QĐ-BGTVT 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao... 2511/HD-CHK23/06/2016 .pdf
15TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
16NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
17TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
18TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
19NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
20TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
21TT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng... 16/2010/TT-BGTVT30/06/2010 .doc
22TT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt... 26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 .doc
23NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
24QĐ Ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”32/2007/QĐ-BGTVT  .doc
25QĐ Ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không... 26/2007/QĐ-BGTVT23/05/2007 .doc
26QĐ Ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không21/2007/QĐ-BGTVT06/04/2007 .doc
27NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
28QĐ Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám... 14/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
29QĐ Về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều... 13/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
30QĐ về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong... 10/2007/QĐ-BGTVT27/02/2007 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng