GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG 

 

(Trụ sở của cảng vụ hàng không miền Trung)

1. Lịch sử hình thành

          Ngày 09/7/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-BGTVT thành lập Cảng vụ hàng không miền Trung trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Cảng vụ hàng không miền Trung đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại các Cảng hàng không, sân bay khu vực miền Trung gồm: Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku, Cam Ranh và Tuy Hòa. 

          Sau quá trình gần 15 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, Cảng vụ hàng không Trung đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và ổn định hoạt động. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, sự nỗ lực của viên chức, người lao động, Cảng vụ hàng không miền Trung liên tục cải tiến trong việc điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt tập trung vào việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ tại các Cảng hàng không, sân bay khu vực miền Trung, góp phần trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng không cho các chuyến bay.

          Theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, Cảng vụ hàng không là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay. Giám đốc Cảng vụ hàng không là người đứng đầu Cảng vụ hàng không. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không.

 

2. Cảng vụ hàng không miền Trung có tư cách pháp nhân, có con dấu; có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Cảng vụ hàng không miền Trung có tên giao dịch quốc tế là “Middle Airport Authority”.

Tên miền truy cập Trang thông tin điện: maa.gov.vn.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động