Hội nghị tập huẩn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng không dân dụng

Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng