Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức lần 2 năm 2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động