Thông báo áp dụng bổ sung đối tượng và điểm ưu tiên xét tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động