Thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức lần 2 năm 2023

Cảng vụ hàng không miền Trung là cơ quan trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay khu vực miền Trung.

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã ban hành Thông báo số 961/TB-CVMT ngày 10/10/2023 về tuyển dụng viên chức năm 2023 (lần 2). Căn cứ tình hình thực tế, Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo nội dung sau:

1. Gia hạn thời  gian  nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 13/11/2023 đến 30/11/2023.

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 961/TB-CVMT ngày 10/10/2023 của Cảng vụ Hàng không miền Trung về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 (lần 2).

- Chi tiết thông báo gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại đây  và thông báo tuyển dụng số 961/TB_CVMT ngày 10/10/2023 tại đây

- Tải Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: tại đây

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động