Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (đối với thí sinh trúng tuyển)

CẢNG VỤ HK MIỀN TRUNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Số: 03/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2024

           

THÔNG BÁO

 Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2

và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (đối với thí sinh trúng tuyển)

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-CVMT ngày 14/12/2023 của Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CVMT ngày 22/01/2024 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung năm 2023 lần 2.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển, cụ thể như sau:

1. Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2

(Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 đính kèm thông báo này)

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (đối với thí sinh trúng tuyển)

Thí sinh trúng tuyển phải đến Cảng vụ hàng không miên Trung để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, cụ thể như sau:

- Địa điểm: phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 2, trụ sở Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian: từ ngày 23/01/2024 đến hết ngày 21/02/2024.

- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) 01 bản sao có chứng thực văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm  dự  tuyển (Trường hợp có văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực), chứng nhận đối  tượng ưu  tiên (nếu có) đồng  thời  xuất  trình  bản  gốc văn  bằng,  chứng  chỉ,  kết  quả học  tập; 

b) 01 phiếu lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

c) 01 giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

d) Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Các nội dung khác

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định tuyển dụng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Cảng vụ hàng không miền Trung để ký hợp đồng làm việc và nhận việc. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung hủy bỏ kết quyết định tuyển dụng.

Trên đây là thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 của Cảng vụ hàng không miền Trung và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Trung – Điện thoại 0236.3614821.

 

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 LẦN 2

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG

TT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

Giới tính

Đối tượng ưu tiên

Điểm vòng 2 (Phỏng vấn)

Tổng điểm

Kết quả

I

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên GSATHK – Phòng Giám sát An toàn hàng không (Số lượng cần tuyển: 01)

01

Nguyễn Đức

Lương

16/5/1999

Nam

Không

77

77

Trúng tuyển

02

Văn Phú

Toàn

21/2/1998

Nam

Không

53

53

Không trúng tuyển

03

Nguyễn Thị Huyền

Trang

01/4/1999

Nữ

Không

18

18

Không trúng tuyển

II

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên Quản lý Cảng Hàng không, sân bay – Đại diện CVHK tại CHK Pleiku (Số lượng cần tuyển: 01)

01

Nguyễn Tuấn

Anh

20/4/1994

Nam

Hoàn thành nghĩa vụ CAND (Cộng 2,5 điểm)

35

37,5

Không trúng tuyển

02

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

12/03/1994

Nữ

Không

90

90

Trúng tuyến

III

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên Quản lý Cảng Hàng không, sân bay – Đại diện CVHK tại CHK Tuy Hòa (Số lượng cần tuyển: 01)

01

Trần Phúc

Thịnh

14/9/1998

Nam

Không

95

95

Trúng tuyển

02

Nguyễn Hoài 

Tín

09/01/1997

Nam

Không

30

30

Không trúng tuyển

03

Huỳnh Thái Ngọc

Trâm

07/02/1992

Nữ

Không

41,3

41,3

Không trúng tuyển

04

Lương Minh

Tuấn

18/12/1990

Nam

Không

40

40

Không trúng tuyển

IV

Vị trí ứng tuyển: Chuyên viên Quản lý Cảng Hàng không, sân bay – Đại diện CVHK tại CHK Cam Ranh (Số lượng cần tuyển: 01)

01

Bùi Thị 

Hiên

31/12/1993

Nữ

Không

57,5

57,5

Trúng tuyển

02

Nguyễn Thị Khánh

Linh

24/3/1992

Nữ

Không

0

0

Không trúng tuyển

 

Lưu ý: Xác định người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định tại Điều 12 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Chi tiết nội dung Thông báo : File đính kèm

Quyết định số 16/QĐ-CVMT ngày 22/01/2024 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung năm 2023 lần 2. File đính kèm

 

Trân trọng thông báo./.

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động