Thông báo kết quả và Quyết định công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Cảng vụ HKMT năm 2023

Cảng vụ HK miền Trung thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Cảng vụ HKMT năm 2023 như sau

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động