Thông báo triệu tập thí sinh dự khai mạc và vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021, 2022

Căn cứ Quyết định số 199/CVMT-QĐ ngày 03/10/2022 của Giám đốc Cảng vụ HKMT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021, 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức Cảng vụ HKMT thông báo triệu tập các thí sinh tham dự khai mạc và xét tuyển vòng 2 , cụ thể như sau:

Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng