HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Thử nghiệm)

1. Mục đích

a) Hỗ trợ cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Hỗ trợ đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm

a) Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hàng không dân dụng, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính;

b) Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả;

c) Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để đưa vào công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

3. Hình thức hỗ trợ

Quý doanh nghiệp đặt câu hỏi gửi qua e-mail: ppctt@maa.gov.vn hoặc qua mẫu sau: 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động

Copyright © 2016 CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG. All rights reserved.

Designed and Maintained by
Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn