Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

 

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành triển khai quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị các quy định, chỉ thị về phòng cháy chữa cháy; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Các đơn vị cần rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhất là các phương án có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia và tổ chức diễn tập phương án PCCC để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khi có cháy, nổ xảy ra bảo đảm dập tắt kịp thời, hiệu quả.

 

(Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại Cục Hàng không Việt Nam năm 2023).
 

 

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công  ty  Cảng hàng  không  Việt Nam, Cảng hàng  không  quốc tế Vân Đồn kiện toàn các Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành tại đơn vị để đáp ứng yêu cầu công tác PCCC trong giai đoạn tới; kiểm tra, rà soát các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hiện có ở đơn vị để có phương án, sửa chữa, thay thế các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.

Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng  không miền Bắc, miền Trung, miền Nam triển khai các nội dung trên đến các  cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay./.

(Nguồn caa.gov.vn)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động