Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Ngày ban hành: 16/08/2023

Ngày hiệu lực: 16/08/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 940 KB

Tải về:

Lượt xem: 1.310

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Nghị định số 20/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều... Nghị định số 20/2024/NĐ-CP 23/02/202410/04/2024.pdf
2Nghị định số 29/2024/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn chức danh công... Nghị định số 29/2024/NĐ-CP 06/03/202401/05/2024.pdf
3Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều... Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 27/02/202427/02/2024.pdf
4Nghị định số 15/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều... Nghị định số 15/2024/NĐ-CP 16/02/202416/02/2024.pdf
5Nghị định số 03/2024/NĐ-CP Quy định về cơ quan thực hiện... Nghị định số 03/2024/NĐ-CP 11/01/202401/03/2024.pdf
6Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số... 92/2023/NĐ-CP19/12/202319/12/2023.pdf
7Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung... 85/2023/NĐ-CP07/12/202307/12/2023.pdf
8Nghị định số 81/2023/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ,... số 81/2023/NĐ-CP 27/11/202301/12/2023.pdf
9Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định... 73/2023/NĐ-CP29/09/202329/09/2023.pdf
10Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức... 72/2023/NĐ-CP26/09/202310/11/2023.pdf
11Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 71/2023/NĐ-CP20/09/202320/09/2023.pdf
12Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 69/2023/NĐ-CP23/09/202323/10/2023.pdf
13Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của... 64/2023/NĐ-CP23/08/202323/08/2023.pdf
14Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 về xây dựng và thực hiện... 61/2023/NĐ-CP16/08/202316/08/2023.pdf
15Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một... 59/2023/NĐ-CP14/08/202315/08/2023.pdf
16Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết... 43/2023/NĐ-CP 30/06/202315/08/2023.pdf
17Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế20/2023/NĐ-CP03/06/202320/07/2023.pdf
18Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng... 06/2023/NĐ-CP21/02/202310/04/2023.pdf
19Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại... 111/2022/NĐ-CP30/12/202222/02/2023.pdf
20Nghị định 05/2021/CP chính phủ về quản lý, khai thác cảng... 25/01/202110/03/2021.pdf
21Nghị quyết chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao... 116/NQ-CP24/09/202124/09/2021.pdf
22Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi... 148/2020/NĐ-CP 18/12/202008/02/2021.doc
23Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của... 97/2020/NĐ-CP26/08/202015/10/2020.pdf
24Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
25NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
26NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
27NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
28NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
29NĐ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân... 75/2007/NĐ-CP 09/05/2007 .doc
30NĐ về quản lý hoạt động bay94/2007/NĐ-CP04/01/2007 .doc
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động