Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 5.79 MB

Tải về:

Lượt xem: 1.293

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Nghị định số 20/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều... Nghị định số 20/2024/NĐ-CP 23/02/202410/04/2024.pdf
2Nghị định số 29/2024/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn chức danh công... Nghị định số 29/2024/NĐ-CP 06/03/202401/05/2024.pdf
3Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều... Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 27/02/202427/02/2024.pdf
4Nghị định số 15/2024/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều... Nghị định số 15/2024/NĐ-CP 16/02/202416/02/2024.pdf
5Nghị định số 03/2024/NĐ-CP Quy định về cơ quan thực hiện... Nghị định số 03/2024/NĐ-CP 11/01/202401/03/2024.pdf
6Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số... 92/2023/NĐ-CP19/12/202319/12/2023.pdf
7Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung... 85/2023/NĐ-CP07/12/202307/12/2023.pdf
8Nghị định số 81/2023/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ,... số 81/2023/NĐ-CP 27/11/202301/12/2023.pdf
9Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định... 73/2023/NĐ-CP29/09/202329/09/2023.pdf
10Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức... 72/2023/NĐ-CP26/09/202310/11/2023.pdf
11Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 71/2023/NĐ-CP20/09/202320/09/2023.pdf
12Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 69/2023/NĐ-CP23/09/202323/10/2023.pdf
13Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của... 64/2023/NĐ-CP23/08/202323/08/2023.pdf
14Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 về xây dựng và thực hiện... 61/2023/NĐ-CP16/08/202316/08/2023.pdf
15Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một... 59/2023/NĐ-CP14/08/202315/08/2023.pdf
16Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết... 43/2023/NĐ-CP 30/06/202315/08/2023.pdf
17Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế20/2023/NĐ-CP03/06/202320/07/2023.pdf
18Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng... 06/2023/NĐ-CP21/02/202310/04/2023.pdf
19Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại... 111/2022/NĐ-CP30/12/202222/02/2023.pdf
20Nghị định 05/2021/CP chính phủ về quản lý, khai thác cảng... 25/01/202110/03/2021.pdf
21Nghị quyết chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao... 116/NQ-CP24/09/202124/09/2021.pdf
22Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi... 148/2020/NĐ-CP 18/12/202008/02/2021.doc
23Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của... 97/2020/NĐ-CP26/08/202015/10/2020.pdf
24Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
25NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
26NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
27NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
28NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
29NĐ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân... 75/2007/NĐ-CP 09/05/2007 .doc
30NĐ về quản lý hoạt động bay94/2007/NĐ-CP04/01/2007 .doc
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động