Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 5.79 MB

Tải về:

Lượt xem: 81

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định... 73/2023/NĐ-CP29/09/202329/09/2023.pdf
2Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức... 72/2023/NĐ-CP26/09/202310/11/2023.pdf
3Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 71/2023/NĐ-CP20/09/202320/09/2023.pdf
4Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 69/2023/NĐ-CP23/09/202323/10/2023.pdf
5Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của... 64/2023/NĐ-CP23/08/202323/08/2023.pdf
6Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 về xây dựng và thực hiện... 61/2023/NĐ-CP16/08/202316/08/2023.pdf
7Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một... 59/2023/NĐ-CP14/08/202315/08/2023.pdf
8Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết... 43/2023/NĐ-CP 30/06/202315/08/2023.pdf
9Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế20/2023/NĐ-CP03/06/202320/07/2023.pdf
10Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng... 06/2023/NĐ-CP21/02/202310/04/2023.pdf
11Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại... 111/2022/NĐ-CP30/12/202222/02/2023.pdf
12Nghị định 05/2021/CP chính phủ về quản lý, khai thác cảng... 25/01/202110/03/2021.pdf
13Nghị quyết chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao... 116/NQ-CP24/09/202124/09/2021.pdf
14Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi... 148/2020/NĐ-CP 18/12/202008/02/2021.doc
15Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của... 97/2020/NĐ-CP26/08/202015/10/2020.pdf
16Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
17NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
18NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
19NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
20NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
21NĐ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân... 75/2007/NĐ-CP 09/05/2007 .doc
22NĐ về quản lý hoạt động bay94/2007/NĐ-CP04/01/2007 .doc
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng