Nghị quyết chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày ban hành: 24/09/2021

Ngày hiệu lực: 24/09/2021

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 411.66 KB

Tải về:

Lượt xem: 492

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Nghị định số 92/2023/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số... 92/2023/NĐ-CP19/12/202319/12/2023.pdf
2Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung... 85/2023/NĐ-CP07/12/202307/12/2023.pdf
3Nghị định số 81/2023/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ,... số 81/2023/NĐ-CP 27/11/202301/12/2023.pdf
4Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định... 73/2023/NĐ-CP29/09/202329/09/2023.pdf
5Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức... 72/2023/NĐ-CP26/09/202310/11/2023.pdf
6Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 71/2023/NĐ-CP20/09/202320/09/2023.pdf
7Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số... 69/2023/NĐ-CP23/09/202323/10/2023.pdf
8Nghị định 64/2023/NĐ-CP bổ sung Nghị định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của... 64/2023/NĐ-CP23/08/202323/08/2023.pdf
9Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 về xây dựng và thực hiện... 61/2023/NĐ-CP16/08/202316/08/2023.pdf
10Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một... 59/2023/NĐ-CP14/08/202315/08/2023.pdf
11Nghị định số 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết... 43/2023/NĐ-CP 30/06/202315/08/2023.pdf
12Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế20/2023/NĐ-CP03/06/202320/07/2023.pdf
13Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng... 06/2023/NĐ-CP21/02/202310/04/2023.pdf
14Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại... 111/2022/NĐ-CP30/12/202222/02/2023.pdf
15Nghị định 05/2021/CP chính phủ về quản lý, khai thác cảng... 25/01/202110/03/2021.pdf
16Nghị quyết chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao... 116/NQ-CP24/09/202124/09/2021.pdf
17Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi... 148/2020/NĐ-CP 18/12/202008/02/2021.doc
18Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của... 97/2020/NĐ-CP26/08/202015/10/2020.pdf
19Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị... 97/2017/NĐ-CP18/08/201705/10/2017.pdf
20NĐ về an ninh hàng không dân dụng81/2010/NĐ-CP14/07/201008/09/2010.DOC
21NĐ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... 60/2010/NĐ-CP03/06/201020/07/2010.DOC
22NĐ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ03/2009/NĐ-CP09/01/2009 .doc
23NĐ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay83/2007/NĐ-CP 25/05/2007 .doc
24NĐ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân... 75/2007/NĐ-CP 09/05/2007 .doc
25NĐ về quản lý hoạt động bay94/2007/NĐ-CP04/01/2007 .doc
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động