Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ HK miền Trung năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng không miền Trung năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-CHK ngày 04/4/2019 của Cục hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cảng vụ hàng không miền Trung.

Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

Link đính kèm

Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng