Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quan rlys và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế và an ninh tàu bay và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/

Ngày ban hành: 14/05/2019

Ngày hiệu lực: 01/07/2019

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 461.37 KB

Tải về:

Lượt xem: 2.446

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của... 1120/QĐ-CHK03/07/202003/07/2020.PDF
2Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc... 969/QĐ-TTg07/07/202007/07/2020.pdf
3Chỉ thị Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa... 3594/CT-CHK24/08/202024/08/2020.PDF
4Công bố tiêu chuẩn cơ sở 28/2020/CHK " Tiêu chuẩn về... 1545/QĐ-CHK27/08/202027/08/2020.pdf
5Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch... 19/2020/TT-BGTVT01/09/202020/10/2020.pdf
6Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát khí... 22/2020/TT-BGTVT28/09/202001/01/2021.pdf
7Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của một... TT/21/2020/TT-BGTVT28/09/202015/11/2020.pdf
8Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành... 17/2019/TT-BGTVT03/05/201901/07/2019.pdf
9Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 27/2019/TT-BTC14/05/201901/07/2019.pdf
10Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
11Quyết định ban hành khung giá, mức giá một số dịch... 2345/QĐ-BGTVT08/08/201701/10/2017.pdf
12Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo... 10/2018/TT-BGTVT14/03/201814/03/2018.pdf
13Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... 43/2017/TT-BGTVT16/11/201715/01/2018.pdf
14Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 45/2017/TT-BGTVT17/11/201715/01/2018.pdf
15Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
16Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
17Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
18Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
19Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
20Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
21Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
22TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
23TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
24TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
25TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
26TT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng... 16/2010/TT-BGTVT30/06/2010 .doc
27TT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt... 26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 .doc
28QĐ Ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”32/2007/QĐ-BGTVT  .doc
29QĐ Ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không... 26/2007/QĐ-BGTVT23/05/2007 .doc
30QĐ Ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không21/2007/QĐ-BGTVT06/04/2007 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng