TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh NVHK

Ngày ban hành: 21/12/2011

Loại tệp: .doc

Kích cỡ: 352 KB

Tải về:

Lượt xem: 4.206

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
2Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
3Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
4Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
5Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
6Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
7Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
8TT Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không... 30/2012/TT-BGTVT01/08/201215/09/2012.doc
9TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
10TT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào... 61/2011/TT-BGTVT21/12/2011 .doc
11TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT Số... 16/2011/TT-BGTVT31/03/2011 .doc
12TT Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến... 28/2010/TT-BGTVT13/10/2010 .doc
13TT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng... 16/2010/TT-BGTVT30/06/2010 .doc
14TT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt... 26/2009/TT-BGTVT28/10/2009 .doc
15QĐ Ban hành “Quy chế không lưu hàng không dân dụng”32/2007/QĐ-BGTVT  .doc
16QĐ Ban hành “Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không... 26/2007/QĐ-BGTVT23/05/2007 .doc
17QĐ Ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không21/2007/QĐ-BGTVT06/04/2007 .doc
18QĐ Ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám... 14/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
19QĐ Về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều... 13/2007/QĐ-BGTVT26/03/2007 .doc
20QĐ về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong... 10/2007/QĐ-BGTVT27/02/2007 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng