Thông báo kế hoạch tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CVMT ngày 02/01/2024 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 lần 2 của Cảng vụ hàng không miền Trung;
Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 02/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng Cảng vụ Hàng không miền Trung về triệu tập thí sinh dự khai mạc và vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Cảng vụ Hàng không miền Trung năm 2023 lần 2 và kết quả nộp phí đăng ký dự tuyển.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo kế hoạch tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2, cụ thể như sau: 
1. Địa chỉ tổ chức 
Trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng vụ hàng không Quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng 
2. Thời gian: Ngày 16/01/2024 (Thứ 3).
- 8 giờ 00 phút : Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức.
Thành phần: Toàn thể thí sinh, Ban Giám đốc, Hội đồng tuyển dụng, Trưởng ban giúp việc (Ban Coi thi, Ban kiểm tra, sát hạch), Trưởng Ban Giám sát.
- 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút: Tổ chức phỏng vấn các vị trí Chuyên viên Giám sát An toàn hàng không, Chuyên viên Quản lý Cảng hàng không, sân bay.
Thành phần: Thí sinh dự tuyển theo vị trí, Ban Kiểm tra, sát hạch, Ban Coi thi, Ban Giám sát. 
- 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Tổ chức phỏng vấn vị trí Chuyên viên Quản lý Cảng hàng không, sân bay.
Thành phần: Thí sinh dự tuyển theo vị trí, Ban Kiểm tra, sát hạch, Ban Coi thi, Ban Giám sát. 
3. Nội dung khác
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn đính kèm.
- Sơ đồ vị trí phòng thi phỏng vấn niêm yết tại bảng Thông báo của trụ sở Cảng vụ hàng không miền Trung.
- Nội quy kỳ xét tuyển, danh sách thí sinh theo số báo danh, thời gian chuẩn bị, phỏng vấn niêm yết tại phòng thi phỏng vấn theo vị trí dự tuyển.
Trên đây là kế hoạch tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung năm 2023 lần 2.
Chi tiết kế hoạch: đính  kèm
Trân trọng./.
 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động