Triển khai về tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến

Thực hiện Công văn số: 5089/CHK ngày 19/09/2023 của Cục HKVN về việc triển khai về tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến .

Theo đó, Cảng vụ HK miền Trung đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện việc tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Hướng dẫn số 905/HD-BGTVT ngày 03/02/2023 về hướng dẫn thực hiện đề án “Tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025” của Thủ tướng Chính phủ; về vai trò, ý nghĩa truyền thống vẻ vang của ngành Giao thông vận tải theo nội dung tại Kế hoạch kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giao thông vận tải 28/8/1945 -28/8/2025.

Văn bản đính kèm : - 

 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động