Quyết định số 372/QĐ-CHK Ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ngày ban hành: 24/03/2022

Ngày hiệu lực: 24/03/2022

Loại tệp: .doc

Kích cỡ: 1.34 MB

Tải về:

Lượt xem: 653

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư số 34/2023//TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số... 34/2023//TT-BGTVT30/11/202301/03/2024.pdf
2Thông tư số 17/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban... 17/2023/TT-BNV29/11/202315/01/2024.pdf
3Thông tư số 31/2023//TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông... 31/2023//TT-BGTVT08/11/202301/01/2024.pdf
4Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ... 25/2023/QĐ-TTg03/10/202320/11/2023.pdf
5Thông tư số 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một... 28/2023/TT-BGTVT29/09/202329/09/2023.pdf
6Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ... 13/2023/TT-BGTVT31/08/202313/10/2023.pdf
7Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông... 12/2023/TT-BNV08/08/202301/10/2023.pdf
8Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17/07/2023 quy định về chế độ... 23/2023/TT-BGTVT17/07/202301/10/2023.pdf
9Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/07/2023 hướng dẫn xây dựng dự... 51/2023/TT-BTC17/07/202331/08/2023.pdf
10Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi... 19/2023/TT-BGTVT30/06/202301/09/2023.pdf
11Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... 12/2023/TT-BGTVT29/06/202329/06/2023.pdf
12Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... 648/QĐ-TTg07/06/202307/06/2023.pdf
13Thông tư 06/2023/TT-BNV về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai... 06/2023/TT-BNV03/05/202305/05/2023.pdf
14Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ... 05/2023/TT-BNV19/01/203820/06/2023.pdf
15Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị... 03/2023/TT-BTC30/04/202315/06/2023.pdf
16Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao... 23/2023/TT-BTC25/04/202310/06/2023.pdf
17Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 quy định mức thu, chế... 20/2023/TT-BTC13/04/202301/06/2023.pdf
18Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện... 01/2023/TT-VPCP05/04/202315/05/2023.pdf
19Thông tư 52/2022/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong... 52.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
20Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền... 18/2023/TT-BTC21/03/202305/05/2023.pdf
21Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của... 16/2023/TT-BTC07/03/202308/05/2023.pdf
22Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác... 01.2023/TT-BTP16/01/202303/03/2023.pdf
23Thông tư 51/2022/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của... 51.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
24Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn... 34.2022/TT-BGTVT22/12/202201/06/2023.pdf
25Thông tư 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu10.2022/TT-BNV19/12/202215/02/2023.pdf
26Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp... 25.2022/TT-BLĐTBXH03/11/202201/04/2023.pdf
27Quyết định số 372/QĐ-CHK Ban hành hướng dẫn tạm thời về... 372/QĐ-BGTVT24/03/202224/03/2022.doc
28Quyết định số 539/QĐ-CHK Ban hành sổ tay hướng dẫn kiểm... 539/QĐ-CHK22/03/202222/03/2022.doc
29Quyết định 959 ban hành danh mục vật phẩm nguy hiểm... 959/QĐ-CHK07/05/202107/05/2021.pdf
30Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động