Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Ngày hiệu lực: 10/06/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.51 MB

Tải về:

Lượt xem: 3.411

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư 01/2024/TT-BNV Quy định biện pháp thi hành Luật Thi... Thông tư 01/2024/TT-BNV24/02/202415/04/2024.pdf
2Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông... Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT15/02/202415/02/2024.pdf
3Thông tư 52/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của... Thông tư 52/2023/TT-BGTVT 31/12/202315/02/2024.pdf
4Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT 29/12/202315/02/2024.pdf
5Thông tư số 34/2023//TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số... 34/2023//TT-BGTVT30/11/202301/03/2024.pdf
6Thông tư số 17/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban... 17/2023/TT-BNV29/11/202315/01/2024.pdf
7Thông tư số 31/2023//TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông... 31/2023//TT-BGTVT08/11/202301/01/2024.pdf
8Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ... 25/2023/QĐ-TTg03/10/202320/11/2023.pdf
9Thông tư số 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một... 28/2023/TT-BGTVT29/09/202329/09/2023.pdf
10Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ... 13/2023/TT-BGTVT31/08/202313/10/2023.pdf
11Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông... 12/2023/TT-BNV08/08/202301/10/2023.pdf
12Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17/07/2023 quy định về chế độ... 23/2023/TT-BGTVT17/07/202301/10/2023.pdf
13Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/07/2023 hướng dẫn xây dựng dự... 51/2023/TT-BTC17/07/202331/08/2023.pdf
14Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi... 19/2023/TT-BGTVT30/06/202301/09/2023.pdf
15Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... 12/2023/TT-BGTVT29/06/202329/06/2023.pdf
16Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... 648/QĐ-TTg07/06/202307/06/2023.pdf
17Thông tư 06/2023/TT-BNV về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai... 06/2023/TT-BNV03/05/202305/05/2023.pdf
18Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ... 05/2023/TT-BNV19/01/203820/06/2023.pdf
19Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị... 03/2023/TT-BTC30/04/202315/06/2023.pdf
20Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao... 23/2023/TT-BTC25/04/202310/06/2023.pdf
21Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 quy định mức thu, chế... 20/2023/TT-BTC13/04/202301/06/2023.pdf
22Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện... 01/2023/TT-VPCP05/04/202315/05/2023.pdf
23Thông tư 52/2022/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong... 52.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
24Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền... 18/2023/TT-BTC21/03/202305/05/2023.pdf
25Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của... 16/2023/TT-BTC07/03/202308/05/2023.pdf
26Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác... 01.2023/TT-BTP16/01/202303/03/2023.pdf
27Thông tư 51/2022/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của... 51.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
28Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn... 34.2022/TT-BGTVT22/12/202201/06/2023.pdf
29Thông tư 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu10.2022/TT-BNV19/12/202215/02/2023.pdf
30Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp... 25.2022/TT-BLĐTBXH03/11/202201/04/2023.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động