Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam

Ngày ban hành: 22/12/2022

Ngày hiệu lực: 01/06/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 7.7 MB

Tải về:

Lượt xem: 1.417

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư 01/2024/TT-BNV Quy định biện pháp thi hành Luật Thi... Thông tư 01/2024/TT-BNV24/02/202415/04/2024.pdf
2Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông... Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT15/02/202415/02/2024.pdf
3Thông tư 52/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của... Thông tư 52/2023/TT-BGTVT 31/12/202315/02/2024.pdf
4Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT 29/12/202315/02/2024.pdf
5Thông tư số 34/2023//TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số... 34/2023//TT-BGTVT30/11/202301/03/2024.pdf
6Thông tư số 17/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban... 17/2023/TT-BNV29/11/202315/01/2024.pdf
7Thông tư số 31/2023//TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông... 31/2023//TT-BGTVT08/11/202301/01/2024.pdf
8Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ... 25/2023/QĐ-TTg03/10/202320/11/2023.pdf
9Thông tư số 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một... 28/2023/TT-BGTVT29/09/202329/09/2023.pdf
10Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ... 13/2023/TT-BGTVT31/08/202313/10/2023.pdf
11Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông... 12/2023/TT-BNV08/08/202301/10/2023.pdf
12Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17/07/2023 quy định về chế độ... 23/2023/TT-BGTVT17/07/202301/10/2023.pdf
13Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/07/2023 hướng dẫn xây dựng dự... 51/2023/TT-BTC17/07/202331/08/2023.pdf
14Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi... 19/2023/TT-BGTVT30/06/202301/09/2023.pdf
15Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... 12/2023/TT-BGTVT29/06/202329/06/2023.pdf
16Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... 648/QĐ-TTg07/06/202307/06/2023.pdf
17Thông tư 06/2023/TT-BNV về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai... 06/2023/TT-BNV03/05/202305/05/2023.pdf
18Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ... 05/2023/TT-BNV19/01/203820/06/2023.pdf
19Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị... 03/2023/TT-BTC30/04/202315/06/2023.pdf
20Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao... 23/2023/TT-BTC25/04/202310/06/2023.pdf
21Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 quy định mức thu, chế... 20/2023/TT-BTC13/04/202301/06/2023.pdf
22Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện... 01/2023/TT-VPCP05/04/202315/05/2023.pdf
23Thông tư 52/2022/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong... 52.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
24Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền... 18/2023/TT-BTC21/03/202305/05/2023.pdf
25Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của... 16/2023/TT-BTC07/03/202308/05/2023.pdf
26Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác... 01.2023/TT-BTP16/01/202303/03/2023.pdf
27Thông tư 51/2022/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của... 51.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
28Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn... 34.2022/TT-BGTVT22/12/202201/06/2023.pdf
29Thông tư 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu10.2022/TT-BNV19/12/202215/02/2023.pdf
30Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp... 25.2022/TT-BLĐTBXH03/11/202201/04/2023.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động