Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại Cảng HK sân bay Việt Nam từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 30/09/2020

Ngày ban hành: 01/09/2020

Ngày hiệu lực: 20/10/2020

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 1.27 MB

Tải về:

Lượt xem: 6.277

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
2Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành... 2441/QĐ-BGTVT 28/12/202028/01/2021.pdf
3Về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong... 2074/QĐ-CHK 02/11/202002/11/2020.PDF
4Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối... 2001/QĐ-CHK 22/10/202022/10/2020.PDF
5Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung... 1969/QĐ-BGTVT23/10/202015/11/2020.pdf
6Quyết định Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng... 2007/QĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
7Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số... 30/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/01/2021.pdf
8Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư... 28/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/12/2020.pdf
9Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của... 1120/QĐ-CHK03/07/202003/07/2020.PDF
10Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc... 969/QĐ-TTg07/07/202007/07/2020.pdf
11Chỉ thị Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa... 3594/CT-CHK24/08/202024/08/2020.PDF
12Công bố tiêu chuẩn cơ sở 28/2020/CHK " Tiêu chuẩn về... 1545/QĐ-CHK27/08/202027/08/2020.pdf
13Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch... 19/2020/TT-BGTVT01/09/202020/10/2020.pdf
14Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát khí... 22/2020/TT-BGTVT28/09/202001/01/2021.pdf
15Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của một... TT/21/2020/TT-BGTVT28/09/202015/11/2020.pdf
16Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành... 17/2019/TT-BGTVT03/05/201901/07/2019.pdf
17Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 27/2019/TT-BTC14/05/201901/07/2019.pdf
18Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
19Quyết định ban hành khung giá, mức giá một số dịch... 2345/QĐ-BGTVT08/08/201701/10/2017.pdf
20Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo... 10/2018/TT-BGTVT14/03/201814/03/2018.pdf
21Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... 43/2017/TT-BGTVT16/11/201715/01/2018.pdf
22Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 45/2017/TT-BGTVT17/11/201715/01/2018.pdf
23Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
24Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
25Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
26Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
27Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
28Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
29Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
30TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng