Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành

Ngày ban hành: 08/08/2023

Ngày hiệu lực: 01/10/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 300.39 KB

Tải về:

Lượt xem: 41

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ... 13/2023/TT-BGTVT31/08/202313/10/2023.pdf
2Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông... 12/2023/TT-BNV08/08/202301/10/2023.pdf
3Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17/07/2023 quy định về chế độ... 23/2023/TT-BGTVT17/07/202301/10/2023.pdf
4Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/07/2023 hướng dẫn xây dựng dự... 51/2023/TT-BTC17/07/202331/08/2023.pdf
5Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi... 19/2023/TT-BGTVT30/06/202301/09/2023.pdf
6Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... 12/2023/TT-BGTVT29/06/202329/06/2023.pdf
7Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... 648/QĐ-TTg07/06/202307/06/2023.pdf
8Thông tư 06/2023/TT-BNV về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai... 06/2023/TT-BNV03/05/202305/05/2023.pdf
9Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ... 05/2023/TT-BNV19/01/203820/06/2023.pdf
10Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị... 03/2023/TT-BTC30/04/202315/06/2023.pdf
11Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao... 23/2023/TT-BTC25/04/202310/06/2023.pdf
12Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 quy định mức thu, chế... 20/2023/TT-BTC13/04/202301/06/2023.pdf
13Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện... 01/2023/TT-VPCP05/04/202315/05/2023.pdf
14Thông tư 52/2022/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong... 52.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
15Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền... 18/2023/TT-BTC21/03/202305/05/2023.pdf
16Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của... 16/2023/TT-BTC07/03/202308/05/2023.pdf
17Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác... 01.2023/TT-BTP16/01/202303/03/2023.pdf
18Thông tư 51/2022/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của... 51.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
19Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn... 34.2022/TT-BGTVT22/12/202201/06/2023.pdf
20Thông tư 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu10.2022/TT-BNV19/12/202215/02/2023.pdf
21Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp... 25.2022/TT-BLĐTBXH03/11/202201/04/2023.pdf
22Quyết định số 372/QĐ-CHK Ban hành hướng dẫn tạm thời về... 372/QĐ-BGTVT24/03/202224/03/2022.doc
23Quyết định số 539/QĐ-CHK Ban hành sổ tay hướng dẫn kiểm... 539/QĐ-CHK22/03/202222/03/2022.doc
24Quyết định 959 ban hành danh mục vật phẩm nguy hiểm... 959/QĐ-CHK07/05/202107/05/2021.pdf
25Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
26Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành... 2441/QĐ-BGTVT 28/12/202028/01/2021.pdf
27Về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong... 2074/QĐ-CHK 02/11/202002/11/2020.PDF
28Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối... 2001/QĐ-CHK 22/10/202022/10/2020.PDF
29Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung... 1969/QĐ-BGTVT23/10/202015/11/2020.pdf
30Quyết định Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng... 2007/QĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng