Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không

Ngày ban hành: 30/06/2023

Ngày hiệu lực: 01/09/2023

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.61 MB

Tải về:

Lượt xem: 35

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ... 13/2023/TT-BGTVT31/08/202313/10/2023.pdf
2Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông... 12/2023/TT-BNV08/08/202301/10/2023.pdf
3Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17/07/2023 quy định về chế độ... 23/2023/TT-BGTVT17/07/202301/10/2023.pdf
4Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/07/2023 hướng dẫn xây dựng dự... 51/2023/TT-BTC17/07/202331/08/2023.pdf
5Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi... 19/2023/TT-BGTVT30/06/202301/09/2023.pdf
6Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều... 12/2023/TT-BGTVT29/06/202329/06/2023.pdf
7Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... 648/QĐ-TTg07/06/202307/06/2023.pdf
8Thông tư 06/2023/TT-BNV về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai... 06/2023/TT-BNV03/05/202305/05/2023.pdf
9Thông tư số 05/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ... 05/2023/TT-BNV19/01/203820/06/2023.pdf
10Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị... 03/2023/TT-BTC30/04/202315/06/2023.pdf
11Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao... 23/2023/TT-BTC25/04/202310/06/2023.pdf
12Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 quy định mức thu, chế... 20/2023/TT-BTC13/04/202301/06/2023.pdf
13Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện... 01/2023/TT-VPCP05/04/202315/05/2023.pdf
14Thông tư 52/2022/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong... 52.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
15Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền... 18/2023/TT-BTC21/03/202305/05/2023.pdf
16Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của... 16/2023/TT-BTC07/03/202308/05/2023.pdf
17Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác... 01.2023/TT-BTP16/01/202303/03/2023.pdf
18Thông tư 51/2022/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của... 51.2022/TT-BGTVT30/12/202201/03/2023.pdf
19Thông tư 34/2022/TT-BGTVT Quy định về chương trình đào tạo, huấn... 34.2022/TT-BGTVT22/12/202201/06/2023.pdf
20Thông tư 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu10.2022/TT-BNV19/12/202215/02/2023.pdf
21Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ trang cấp... 25.2022/TT-BLĐTBXH03/11/202201/04/2023.pdf
22Quyết định số 372/QĐ-CHK Ban hành hướng dẫn tạm thời về... 372/QĐ-BGTVT24/03/202224/03/2022.doc
23Quyết định số 539/QĐ-CHK Ban hành sổ tay hướng dẫn kiểm... 539/QĐ-CHK22/03/202222/03/2022.doc
24Quyết định 959 ban hành danh mục vật phẩm nguy hiểm... 959/QĐ-CHK07/05/202107/05/2021.pdf
25Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
26Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành... 2441/QĐ-BGTVT 28/12/202028/01/2021.pdf
27Về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong... 2074/QĐ-CHK 02/11/202002/11/2020.PDF
28Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối... 2001/QĐ-CHK 22/10/202022/10/2020.PDF
29Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung... 1969/QĐ-BGTVT23/10/202015/11/2020.pdf
30Quyết định Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng... 2007/QĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng