Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT

Ngày ban hành: 30/06/2017

Ngày hiệu lực: 01/09/2017

Loại tệp: .zip

Kích cỡ: 2.43 MB

Tải về:

Lượt xem: 31.325

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm... 2695/QĐ-CHK 30/12/202030/12/2020.pdf
2Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành... 2441/QĐ-BGTVT 28/12/202028/01/2021.pdf
3Về việc điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ trong... 2074/QĐ-CHK 02/11/202002/11/2020.PDF
4Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối... 2001/QĐ-CHK 22/10/202022/10/2020.PDF
5Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung... 1969/QĐ-BGTVT23/10/202015/11/2020.pdf
6Quyết định Phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng... 2007/QĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
7Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số... 30/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/01/2021.pdf
8Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư... 28/2020/TT-BGTVT 29/01/202115/12/2020.pdf
9Quyết định phê duyệt mục tiêu an toàn năm 2020 của... 1120/QĐ-CHK03/07/202003/07/2020.PDF
10Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc... 969/QĐ-TTg07/07/202007/07/2020.pdf
11Chỉ thị Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa... 3594/CT-CHK24/08/202024/08/2020.PDF
12Công bố tiêu chuẩn cơ sở 28/2020/CHK " Tiêu chuẩn về... 1545/QĐ-CHK27/08/202027/08/2020.pdf
13Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch... 19/2020/TT-BGTVT01/09/202020/10/2020.pdf
14Thông tư quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát khí... 22/2020/TT-BGTVT28/09/202001/01/2021.pdf
15Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của một... TT/21/2020/TT-BGTVT28/09/202015/11/2020.pdf
16Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành... 17/2019/TT-BGTVT03/05/201901/07/2019.pdf
17Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 27/2019/TT-BTC14/05/201901/07/2019.pdf
18Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
19Quyết định ban hành khung giá, mức giá một số dịch... 2345/QĐ-BGTVT08/08/201701/10/2017.pdf
20Thông tư quy định về nhân viên hàng không, đào tạo... 10/2018/TT-BGTVT14/03/201814/03/2018.pdf
21Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện... 43/2017/TT-BGTVT16/11/201715/01/2018.pdf
22Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 45/2017/TT-BGTVT17/11/201715/01/2018.pdf
23Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông... 27/2017/TT-BGTVT25/08/201701/11/2017.pdf
24Thông tư số 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017 sửa đổi, bổ sung một... 21/2017/TT-BGTVT30/06/201701/09/2017.zip
25Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông... 07/2017/NĐ-CP14/03/201727/04/2017.pdf
26Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có... 39/2016/TT-BGTVT 06/12/201601/02/2017.pdf
27Quyết định Ban hành khung giá một số dịch vụ phi... 4224/QĐ-BGTVT29/12/201601/02/2017.pdf
28Quyết định Ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay... 4213/QĐ-BGTVT28/12/201601/01/2017.pdf
29Thông tư Quy định việc báo cáo hoạt động và báo... 33/2016/TT-BGTVT15/11/201601/01/2017.pdf
30TT Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu... 01/2012/TT-BGTVT09/01/2012 .doc
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng