Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Đó là chủ đề của Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024 vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.

Theo đó, với mục đích nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về cả số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, Bộ  GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị của ngành Giao thông vận tải từ cấp trung ương đến địa phương tổ chức, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm 2024.

 

Để đạt được mục tiêu đề ra của Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành cần chủ động, sáng tạo, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

 

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

 

(Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm ATGT).

 

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa; bảo vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không.

 

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh  doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

 

Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

 

Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật đối với hoạt động vận tải và các dịch vụ vận tải; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

 

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông.

 

Trong lĩnh vực an toàn hàng không, Bộ GTVT yêu cầu Cục HKVN tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác bay, điều hành bay, dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không, sân bay và hoạt động của các hãng hàng không.

 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giao thông vận tải phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. /.

 

Nguồn: Website Cục Hàng không Việt Nam.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động