Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của...

5.39512/01/2024 10:59

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh...

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động