QĐ Ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của Cục hàng không Việt Nam"

Ngày ban hành: 25/07/2016

Ngày hiệu lực: 25/07/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 2.48 MB

Tải về:

Lượt xem: 10.126

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Xác nhận văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận... 13/VBHN-BGTVT12/10/201712/10/2017.pdf
2QĐ Ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá... 1277/QĐ-CHK25/07/201625/07/2016.pdf
3QĐ V/v ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm... 663/QĐ-CHK27/04/201601/05/2016.pdf
4QĐ Ban hành Sổ tay HD hành khách đi tàu bay331/QĐ-CHK10/03/201610/03/2016.pdf
5NĐ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các... 68/2015/NĐ-CP28/08/201515/10/2015.pdf
6Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .pdf
7NĐ Quy định về Nhà chức trách hàng không66/2015/NĐ-CP12/08/201501/10/2015.pdf
8TT Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không... 36/2015/TT-BGTVT24/07/201501/10/2015.pdf
9TT Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn... 14/2015/TT-BGTVT24/04/201501/07/2015.pdf
10Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .doc
11Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật hàng... 61/2014/QH1329/12/201401/07/2015.pdf
12TT Quy định về phương thức liên lạc không - địa... 44/2014/TT-BGTVT30/09/201401/12/2014.pdf
13QĐ Ban hành Sổ tay HD giám sát an toàn khai... 973/QĐ-CHK27/06/201427/06/2014.docx
14TT Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14... 14/2014/TT-BGTVT12/05/201401/07/2014.pdf
15QĐ Ban hành HD việc lập Tài liệu khai thác cảng... 6103/QĐ-CHK17/12/201317/12/2013.pdf
16QĐ V/v Ban hành HD đo hệ số ma sát mặt... 5002/QĐ-CHK13/10/201113/10/2011.docx
Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng