Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021;

Ngày ban hành: 30/11/2020

Ngày hiệu lực: 30/11/2020

Loại tệp: .PDF

Kích cỡ: 1.3 MB

Tải về:

Lượt xem: 765

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 55/VBHN-BGTVT03/11/202303/11/2023.pdf
2Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 54/VBHN-BGTVT 03/11/202303/11/2023.pdf
3Văn bản hợp nhất số 53/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 53/VBHN-BGTVT03/11/202303/11/2023.pdf
4Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-BGTVT ngày 7/8/2023 hợp nhất Thông... 46/2023/VBHN-BGTVT07/08/202301/09/2023.pdf
5Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-BGTVT ngày 02/8/2023 quy định chất... 45/2023/VBHN-BGTVT02/08/202301/09/2023.pdf
6Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-BGTVT ngày 02/8/2023 quy định về... 44/2023/VBHN-BGTVT02/08/202301/09/2023.pdf
7Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-BGTVT ngày 02/8/2023 quy định việc... 43/2023/VBHN-BGTVT02/08/202301/09/2023.pdf
8Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định... 09/VBHN-BGTVT23/03/2022 .doc
9Văn bản hợp nhất 01/VBHN thông tư quy định chi tiết... 01/VBHN-BGTVT04/02/202115/03/2021.doc
10Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện... 5244/CT-CHK 01/12/202001/12/2020.PDF
11Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công... 5225/CT-CHK 30/11/202030/11/2020.PDF
12Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết... 5124/TB-CHK 23/11/202023/01/2021.PDF
13Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với... 1711/CĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
14 Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT... 19/VBHN-BGTVT 14/12/202014/12/2020.pdf
15Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,... 5369/CT-CHK08/12/202008/12/2020.PDF
16Văn bản hợp nhất các Thông tư chi tiết quy định... 18/VBHN-BGTVT29/12/201705/01/2018.doc
17Xác nhận văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận... 13/VBHN-BGTVT12/10/201712/10/2017.pdf
18QĐ Ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá... 1277/QĐ-CHK25/07/201625/07/2016.pdf
19QĐ V/v ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm... 663/QĐ-CHK27/04/201601/05/2016.pdf
20QĐ Ban hành Sổ tay HD hành khách đi tàu bay331/QĐ-CHK10/03/201610/03/2016.pdf
21NĐ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các... 68/2015/NĐ-CP28/08/201515/10/2015.pdf
22Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .pdf
23NĐ Quy định về Nhà chức trách hàng không66/2015/NĐ-CP12/08/201501/10/2015.pdf
24TT Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không... 36/2015/TT-BGTVT24/07/201501/10/2015.pdf
25TT Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn... 14/2015/TT-BGTVT24/04/201501/07/2015.pdf
26Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .doc
27Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật hàng... 61/2014/QH1329/12/201401/07/2015.pdf
28TT Quy định về phương thức liên lạc không - địa... 44/2014/TT-BGTVT30/09/201401/12/2014.pdf
29QĐ Ban hành Sổ tay HD giám sát an toàn khai... 973/QĐ-CHK27/06/201427/06/2014.docx
30TT Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14... 14/2014/TT-BGTVT12/05/201401/07/2014.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động