QĐ V/v ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay

Ngày ban hành: 27/04/2016

Ngày hiệu lực: 01/05/2016

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 11.54 MB

Tải về:

Lượt xem: 4.258

Nội dung:

Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng