TT Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo TT 01/2011/TT-BGTVT 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 12/05/2014

Ngày hiệu lực: 01/07/2014

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 271.84 KB

Tải về:

Lượt xem: 14.532

Nội dung:

Thông tin chuyến bay trong ngày

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?

Hài Lòng
Không hài lòng